हाम्रो समूह

अध्यक्ष /प्रबन्ध  निर्देशक
विनोद पछाइ

सम्पादक
आयुष्मा बस्नेत
कार्यकारी सम्पादक
हरिराम पौडेल
महा प्रबन्धक
वष्णिु अधकिारी
समाचार संयोजक
चक्र प्रसाद पोख्रेल
बजार व्यावस्थापक
रुकु बास्कोटा
क्यामेरा प्रसन
प्रेम पन्थी /डेभडि पाख्रीन